پایه اول393 ویدیوها

فارسی پایه‌ی اوّل (فیلم شماره‌ی ۱) دبستان دخترانه و پسرانه

فارسی پایه‌ی اوّل (فیلم شماره‌ی ۱) دبستان دخترانه و پسرانه

پایه اول دبستان پسرانه کلاس ۱A کتاب BE1 تدریس: Review unit 7

تکلیف: کتاب کار صفحه ۱۰۴ انجام شود. به دو سوال ویدئو جواب داده شود و ویس مربوط به آن در گروه فرستاده شود.